Vårt populära vårläger i Hagfors fylldes snabbt och vi har nu satt in ett extra läger. Helgen 18-19 juni 2022 kör vi läger i skogarna runt Hagfors. Skynda er med anmälan då lägret fylls snabbt. Anmälan hittar ni via denna länk.

Ses i Hagen!

Skjorta rätt ut!

Anders