Det har kommit in några skadeåterbud och platser finns nu på lägret i Uppsala 1-2 maj. Info och bokning via formulär under lägerfliken.

Skjorta rätt ut!

Anders