Så är titeln på den bok som jag tillsammans med Johan Ahlberg i två år har jobbat med. Jag har berättat och Johan har skrivit. Nu är den äntligen klar och finns i handeln den 18 september.

Sedan jag släppte nyheten i social media igår eftermiddag har responsen varit enorm och vi har fått många frågor om var och hur man kan köpa ett signerat ex. Jag har inte helt spikat tillfällen där jag kommer finnas på plats för att signera min bok men vi återkommer med detta så fort det är spikat.

Skjorta rätt ut!

Anders